Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest niezbędna do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.


Podczas rozmowy na temat zdolności kredytowej zapytam Państwa o:

- rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony, własna działalność, umowa o dzieło, umowa zlecenie, emerytura, inna), 
- wysokość zarobków, 
- wysokość aktualnych zobowiązań finansowych (karty kredytowe, limity w koncie, kredyt w bankach lub parabankach), 
- liczbę osób na utrzymaniu, 
- stan cywilny 
- w ile osób planują Państwo przystąpić do kredytu.

WAŻNE!
Posiadanie zdolności kredytowej w jednym banku nie daje pewności, że kredyt będzie udzielony w innej instytucji. W celu złożenia wniosków kredytowych do odpowiednich banków niezbędna jest znajomość polityki kredytowej. Pozwala to na uniknięcie rozczarowań i nerwów związanych z decyzją negatywną. Wystarczy jedna rozmowa, aby sprawdzić jakie mają Państwo możliwości kredytowe. Zapraszam do kontaktu:)
Copyright ©2020 Klaudia Lindner-Matz, All Rights Reserved.